Hovudside

Hvordan bruke en Fake Snake å holde ekorn Ut av Planters

by Walther

Hvordan bruke en Fake Snake å holde ekorn Ut av Planters

Planters er steder som naturlig tiltrekker ekorn, som de gir ekornene med et sted å begrave sine nøtter og til fôr for mat. Hengende planters kan også invitere ekorn å hekke i dem, noe som fører til at planter til å bli tilsmusset og plantene i dem for å dø. Når du ønsker å bli kvitt ekorn i planter, kan du bruke en plast slange som harmløs skremme taktikk for å holde dem ute.

Bruksanvisning


•  Coil slangen rundt plantene i planter. Ikke bare kaste slangen i planter, da dette gir det en unaturlig konformasjon som kanskje ikke være gjenkjennelig for ekornet.

•  Skyv en liten pinne i jorden av planter og bruke den til å støtte opp slangens hode. Dette gir slangen et våkent kvalitet som ytterligere startles ekornet.

•  Flytt slange med få dagers mellomrom, spesielt i begynnelsen. Nøkkelen er å overbevise ekorn at slangen er reell.

Tips og advarsler


  • Plant et hjul i planter for å skremme ekornet med bevegelse og lysrefleksjoner.