Hovudside

Hvordan Clean Cells på en Salt System

by Walther

Saltvann klorgeneratorer skape klor for bassenget med bruk av salt og generator celler. Når saltet kommer i kontakt med cellene, endres den til klor som deretter går inn i bassenget. Etter bruk, cellene i salt system generator få tett og vil ikke fungerer like godt. Rengjøring av cellen forhindrer at dette skjer. Sjekk dine klorceller hver uke mens bassenget er i bruk for å se om de må rengjøres.

Bruksanvisning


•  Slå av pumpen til bassenget og slå av strømmen til salt generator. Slå av strømforsyningen til bassenget av på sikringsskapet også. Åpne lufteventilen på generatoren og skru av lokket.

•  Løft celle fra huset. Skru de elektriske ledningene fra cellen med skrutrekkeren. Cellen vil være en lang metallplate med et rutenett på det for vannet å passere over.

•  Sett på gummihansker. Fyll bøtte med 1 del saltsyre og 5 deler vann. Dypp cellen inn i blandingen med den elektriske komponent som stikker ut av væsken. Tillate cellen til å suge i tre til fem minutter.

•  Fjern cellen fra syreblanding og skyll den med en slange. Plasser cellen tilbake inn i huset og koble cellens ledninger til generatoren med skrutrekkeren. Rødt går til rød eller brun og svart går til svart eller blå. Skru lokket tilbake på generatoren.

•  Slå på strømforsyningen til bassenget ved sikringsskapet og slå bassengpumpe og generator tilbake på.

Tips og advarsler


  • Vær forsiktig når du arbeider med syre.