Hovudside

Hvordan endre kombinasjonen av en Sentry S0491 Red Button

by Walther

The Sentry S0491 er en brannsikker safe som beskytter verdisaker og uerstattelig personlige eiendeler fra innsyn i tilfelle innbrudd og skader i tilfelle brann. Modeller av safe som har en elektronisk i stedet for en kombinasjon lås kan omprogrammeres til å åpne ved hjelp av en ny kode, atskilt fra den forhåndsprogrammerte fabrikkkode. Endre kombinasjonen innebærer slette og erstatte den eksisterende brukerkode. Du trenger tilgang til trygg fabrikk kode, skrives ut på første side av håndboken, for å endre kombinasjonen.

Bruksanvisning


Slett den eksisterende brukerkode


•  Trykk på "Prog" på forsiden av safen.

•  Skriv inn det femsifrede fabrikk kode.

•  Tast fabrikken koden. Brukerkoden er slettet.

Erstatte Slettet brukerkode


•  Trykk på "Prog" på forsiden av safen.

•  Skriv inn det femsifrede fabrikk kode.

•  Angi en ny fem-sifret brukerkode. Koden er klar til bruk neste gang du åpner safen.