Hovudside

Hvordan legge til Lime til vann for å heve PH

by Walther

Hvordan legge til Lime til vann for å heve PH

Hvis du har en dam på eiendommen din som du bruker for fiske, holde vannet rent for fisken er avgjørende for deres trivsel. Du må holde øye med pH-nivået, noe som gjenspeiler surhet og alkalisk i vannet. Ideelt sett ønsker du pH-nivået til å være mellom 6,0 til 9,0, som de fleste ferskvannsfisk kan overleve i dette området. Hvis vannet blir for surt, kan det føre til problemer som reduserer næringsstoffer i vannet for fisk og planter.

Bruksanvisning


•  På prøver av jord fra bunnen av dammen med en boks festet til en lang stang. Ta 12 prøver fra forskjellige områder i dammer mindre enn to dekar, og 25 prøver fra dammer større enn to dekar.

•  Tørk prøvene, og sende minst en pint av jord til et laboratorium for analyse. Kontakte staten eller lokale miljøbyrå eller landbruks byrå for informasjon om laboratorier.

•  Påfør kalk til dammen dersom testresultatene indikerer at det er behov for. Ideelt sett er den beste måten å gjøre dette for å bruke kalk direkte til jord av en tom dam, men du kan legge kalk til en full dam. Spre kalk jevnt over hele overflaten av dammen. For områder som du ikke kan nå fra land, enten vasse inn i dammen hvis det er grunt, eller ta kalk ut på en liten båt.