Hovudside

Hvordan Beregn Splitting Force av en Vedkløyver

by Walther

Hvordan Beregn Splitting Force av en Vedkløyver

Butikk-kjøpte vedkløyvere er oppført med spesifikasjoner, inkludert splitting kraft, som vanligvis er uttrykt i pounds eller tonn. Jo høyere splitter press rating og stempelareal, jo høyere kløyvekraften være. Fordi vedkløyvere bruke hydrauliske systemer, må du bruke kraften av en hydraulisk sylinder ligningen.

Bruksanvisning


•  Mål diameteren av stempelet. Som et eksempel, har et stempel med diameter 5 inches.

•  Square diameteren, multiplisere det med 3,14 og dele resultatet med 4 for å beregne arealet av stempelet. I eksemplet kvadrere diameter på stempelet gir deg 25, multiplisere 25 med 3,14 gir deg 78,5 og dividere 78,5 av fire gir deg 19,625 inches kvadrat.

•  Multipliser stempelet område ved den splitter press rating. I eksemplet har splitteren en trykklasse på 3000 pounds per kvadrattomme (PSI). Multiplisere 19,625 av 3000 gir deg 58 875. Vedkløyveren har en splitting kraft av £ 58 875 ..

Tips og advarsler


  • Finn din splitter press rating i brukerhåndboken eller ved å kontakte den virksomhet som solgte deg den splitter.