Hovudside

Hvordan reduserer jeg Eksponering for Indoor Air Pollution?

by Walther

Hvordan reduserer jeg Eksponering for Indoor Air Pollution?

Kvaliteten på luften inne i våre hjem og kontorer påvirker vår helse og trivsel. Ifølge US Environmental Protection Agency, innendørs luftforurensning har mer innflytelse på vår helse enn de skorsteiner og eksos som vanligvis forbindes med ordene "luftforurensning." Iverksette tiltak for å bedre inne luften du puster hver dag.

Eliminere forurensende produkter


Fjerne produkter fra hjemmet som bidrar til dårlig luftkvalitet. Begrens bruken av rengjøringsprodukter som inneholder blekemiddel, ammoniakk og andre muligens skadelige gasser. Bytt fra aerosoler å pumpe spray. Mange mennesker eliminere tobakk fra innendørs bruk helt.

Rengjør rommet, rense luften


Vakuum og feie regelmessig for å fjerne støv, teppe fiber, pollen og andre kilder til luftbårne irritanter. Hvis du har kjæledyr, holde dyrehår og dander under kontroll.

Forbedre Ventilasjon


Åpne vinduer og ventiler for å la luften sirkulere. Dagens boliger er godt forseglet for energieffektivitet; dette betyr frisk luft ikke kommer i. Selv i de kalde vintermånedene, er det en god idé å lufte regelmessig.