Hovudside

Slik Care for Air Planter

by Walther

Slik Care for Air Planter. Epifytter, eller "air planter," er planter som har "luft røtter." Disse røttene tar sin næring fra vann og støv fra luften. Mens orkideer og bromeliaer er velkjente epiphytes, er uttrykket "luft plante" også ofte brukt for mindre varianter. Disse plantene er billig, dekorative og lettstelt.

Bruksanvisning


•  "Plant" du luft planter i skjell, tom kopper og drivved, eller noe annet som slår din fantasi og er blottet for jord.

•  Plasser luft planter i et godt opplyst område, men i direkte sollys.

•  Sug luftanlegg i filtrert eller flaskevann en gang i uken i 30 til 60 minutter. Legg orkide mat til soaking vann en gang i måneden, hvis det er ønskelig.

•  La luft anlegget tørke helt før du går tilbake til planter.

•  Mist dine luft planter med filtrert eller flaskevann mellom soakings hvis du bor i et tørt klima.