Hovudside

Hvordan Reset en GE Simon tre Sensor

by Walther

Hvordan Reset en GE Simon tre Sensor

Simon 3, et alarmsystem produsert av General Electric, kommer med en rekke sensorer som er arrangert rundt hjemmet eller bedriften å oppdage inntrengere. Hvis en Simon sensor aktiveres mens systemet er bevæpnet, lyder alarmen og nødetatene kan kalles (avhengig av oppsettet ditt). Å tilbakestille en sensor og avvæpne alarmen, skriv inn alarmkoden inn i kontrollpanelet.

Bruksanvisning


•  Vipp ned plastdeksel som beskytter knappene på kontrollpanelet.

•  Tast inn alarmkoden med "Code" nøkler. De fem tastene er merket "1-2", "3-4", "5-6", "7-8" og "9-0". Hvis, for eksempel, er koden "1234", trykker du på "1-2" knappen to ganger, deretter "3-4" -knappen to ganger.

•  Vent et øyeblikk. En riktig kode frakobler alarm og nullstiller sensorene. Hvis du tilkople systemet og sensoren er utløst, vil alarmen igjen.