Hovudside

Hvordan få ned fra en Trap Door på en Attic Trapp

by Walther

Hvordan få ned fra en Trap Door på en Attic Trapp

Å få ned loft trapp gjennom lemmen kan være farlig hvis du ikke er forsiktig. Det er spesielt vanskelig å få ned tunge eller klønete formede objekter ned trappen. Du bør klatre ned loftet trapp bakover, bruke den samme teknikken du bruker til å klatre opp trappen, men i revers.

Bruksanvisning


En knele på toppen av lemmen, som vender bort fra trapp. Plasser gjenstander du ønsker å få ned fra loftet foran deg.

•  Skyv en av føttene bakover og ned på det første trinnet.

•  Grip en nærliggende trebjelke eller et ikke-bevegelig del av toppen av trappen til stødig selv.

•  Skyv den andre foten bakover og ned på andre trinn fra toppen.

•  Fortsett klatre ned bakover ett skritt om gangen til du er halvveis ned trappen. Plasser gjenstander du trenger for å få ned fra loftet på øverste trinn av trappen. Hvis mulig, hånd objektene til en annen person på bakken eller bare slippe dem til gulvet hvis de er lys og vil ikke bryte.

•  Klatre ned resten av trinnene. Flytt gjenstander du få ned ett skritt av gangen.

•  Brett opp trappen, og starter fra enden, og skyv den tilbake opp i lemmen plass.