Hovudside

Hvordan bruke CFL som grolysene

by Walther

Kompakte lysrør (CFLs) er ideelle vokse lysene for planter. CFLs bruker mindre energi og varer lenge - ca 10.000 timer i forhold til 1000 timer for glødepærer, ifølge University of Vermont. CFLs også slipper mindre varme så de innendørs planter kan plasseres nærmere lysene. En kombinasjon av kule og varme CFLs kan brukes til å lette innendørs anlegg slik at plantene får en god kombinasjon av både røde og blå lysstråler. Mengden av lys som avgis måles i fot-lys. Sørg for å vite hvor mange fot-lys plantene du ønsker å vokse behov.

Bruksanvisning


•  Plasser de kule CFLs og varme CFLs inn i CFL lampen. Forholdet for hver type av røret bør være 1: 1.

•  Plugg inn CFL lampen.

•  Plasser plantene under lampen på riktig avstand. Satt dårlig lys planter (de mellom 50 og 250 fot-lys), 1 til 3 meter under 2 CFLs. Satt mellom lys planter (de mellom 250 og 500 fot-lys), en fot under 2 CFLs. Setter høye lys planter (over 1000 fot-lys), 6 tommer under 4 CFLs.

•  Gi 16 til 18 timer med lys fra CFLs til plantene hver dag, hvis de får noe ekstra lys. Hvis de planter også motta utelys, bare bruke CFLs for 12 til 14 timer i døgnet.