Hovudside

Hvordan jeg Beregn Volume of Water i en Pool Do?

by Walther

Hvordan jeg Beregn Volume of Water i en Pool Do?

Etter å kjøpe og installere bassenget, må du bestemme volumet av vann det vil holde. Dette vil ikke bare informere deg om hvor mange liter vann det vil ta å fylle bassenget, men vil også gi deg den nødvendige informasjonen til å bestemme hvor mye av hver kjemisk bør gå i bassenget hver dag. Beregne volumet er enkelt hvis du følger riktig ligning. Deretter bruker du en kalkulator for å sjekke matematikk.

Bruksanvisning


•  Mål lengden, bredden og dybden av bassenget med et målebånd. Skriv disse målingene ned.

•  Finn den gjennomsnittlige dybden av bassenget hvis det er grunt i den ene enden og dypere i en annen. For eksempel vil et basseng som har en dybde på 3 meter i den ene enden og 6 meter på den andre har en gjennomsnittlig dybde på 4,5 meter. Den gjennomsnittlige er funnet ved å addere to dybder sammen og dividere med to: (3 + 6) / 2.

•  Multipliser lengde, bredde og dybdemålinger, ved hjelp av gjennomsnittlig dybde hvis bassenget er ikke det samme dybde hele. For eksempel, et basseng med en lengde på 12 meter, vil en bredde på 8 meter og en dybde på 5 meter har et volum på 480 kubikkfot.

•  Bestem hvor mange liter vann for å fylle bassenget ved å multiplisere det totale volumet med 7,5. Derfor ville et basseng med et volum på 480 kubikkmeter krever 3600 liter vann.

Tips og advarsler


  • Du kan bruke en online basseng volum kalkulator hvis du ikke ønsker å beregne volumet selv.