Hovudside

Hvor å Test en trykkventil

by Walther

En trykkventil er en enhet montert på en hjemmevannvarmer for å hindre den fra å blåse opp under trykk. Trykkventilen vil åpne seg når innsiden av vannvarmerens varmenivået stiger. Trykkventiler bør testes hvert halvår. Teste en trykkventil er en enkel prosedyre som du kan gjøre selv for å oppdage eventuelle problemer tidlig, før du må bruke tusenvis av dollar for å erstatte hele varmtvannsbereder.

Bruksanvisning


•  Se på trykkventilen på varmtvannsberederen. Dette er funnet på toppen, med et overløpsrør som går ned på siden av varmtvannsberederen. Inspisere trykkventil for store mengder rust eller korrosjon, særlig der hvor ventilen er festet til varmtvannsberederen tanken. Skift ut trykkventilen om nødvendig.

•  Sett en bøtte under enden av overløpsrøret og åpne trykkventilen.

•  Se å se hvor mye vann som kommer inn i bøtte. La vannet renne i minst fem sekunder. Hvis vannet ikke strømmer fritt ut med trykkventilen åpnes, er det et problem og trykkventilen må skiftes.