Hovudside

Hvorfor får jeg en Shock Fra Mine Armaturer Do?

by Walther

Hvorfor får jeg en Shock Fra Mine Armaturer Do?

Hvis din lampe eller annen type armatur er å gi deg et støt når du berører den, sjansene er det er en dårlig forbindelse et sted i lysets ledningsnett. Hvis du blir sjokkert av ditt lys, bør du umiddelbart slå av ligaen, slå av hovedstrøm gjennom sikringsskapet, og kast den ligaen.

Defekt Wiring


Hvis ledningsnett rakner hvor som helst langs banen til lys, kan den komme i kontakt med metalldeler på ligaen og overføre elektrisitet til kroppen din. Hvis du ser frynsete ledninger, ha en elektriker reparere dem eller fjerne festeanordningen selv.

Bad Lodde


Lodde holder sammen noen forbindelser innen lysarmatur, inkludert kontakten hvor pærene går. Det er mulig for lodde å ha blitt installert feil, som fører til kontakt med metalldeler på lyset. Dette er en farlig situasjon som ikke kan fikses, så du bør vurdere å kaste lys bort hvis du har mistanke om defekt loddetinn.

Defekt Weatherproofing


Noen lysarmaturer som er designet for å være utendørs stole på weatherproofing å holde lysene klare vann og fare for elektrisk støt. Hvis den gummierte eller plast weatherproofing er skadet eller ødelagt, kan det føre til fare for elektrisk støt fra lampen.