Hovudside

Den juridiske Heights av postkasser

by Walther

Den juridiske Heights av postkasser

Curbside postkasser må oppfylle bygging og installasjon standarder satt av USA Postal Service (USPS.) The Postal Service ikke produsere eller selge postkasser og monterer men inspiserer og godkjenner kommersielt tilgjengelige enheter som oppfyller USPS spesifikasjoner. Skreddersydde bokser og installasjoner kan godkjennes på et engangstilfelle, så lenge de er i samsvar med postgangen krav.

Høyde


Installer postkassen på en vertikal høyde på mellom 41 inches og 45 inches, målt fra bunnen av postkassen til veibanen. I tilfelle av en fortauskant eller vei hindring som hindrer installasjon i denne høyden, kan du kontakte din lokale postmester.

Satt tilbake


Gi rom for en 6-tommers til 8-tommers satt tilbake fra ansiktet til fortauskant eller veikanten til postkassen døren.

Innlegg og støtter


Monterings innlegg bør være tilstrekkelig i størrelse og styrke til å støtte postkassen i riktig høyde. De bør være konstruert for å falle bort eller lett bøye hvis truffet av et kjøretøy. Holde støtte innlegget ryddig, slik som fri for klatring vegetasjon, er ansvaret til beboer.

Navn og / eller husnummer


Beboer navn eller husnummer på en postkasse bør være i brev minst 1-tommers høye.