Hovudside

The Inside AC Unit vil ikke gå

by Walther

The Inside AC Unit vil ikke gå

Klimaanlegg består typisk av en intern driftsenhet og en utedel som arbeider sammen for å bringe luft inn i enheten, kjøle luften, og deretter passere avkjølt luft inn i hjemmet eller bedriften. Den interne enheten er vanligvis drevet av en termostat, og er koblet til et strømuttak. Hvis den interne klimaanlegget ikke vil gå på, kan noen feilsøking være nyttig i å finne og løse problemet.

Bruksanvisning


•  Finn strømuttak der klimaanlegget er satt i. Trekk ut klimaanlegget og koble en annen hjem apparatet eller lys inn i stikkontakten. Hvis det nye apparatet ikke fungerer heller, sjekk sikringen og restarte eller bytt om nødvendig.

•  Kontroller at strømbryteren på den interne enheten er slått "På", og termostaten er slått til en temperatur som er kaldere enn den aktuelle omgivelsestemperatur. Klimaanlegg ikke slå på hvis satt til en temperatur varmere enn dagens temperatur.

•  Kontroller støpselet på klimaanlegget enhet, og at den er ordentlig koblet til klimaanlegget og er ikke slitt eller skadet. Hvis den elektriske ledningen er skadet, må du kontakte produsenten for informasjon erstatning og / eller instruksjoner.

•  Kontroller at frontpanelet på klimaanlegget er skikkelig lukket, er luftfilteret rent, og ventilene og rister ikke er blokkert eller hindret. Noen av disse problemene kan føre til intern enhet svikter.

•  Kontakt en autorisert service profesjonell hvis trinnene ovenfor ikke løser problemet.