Hovudside

Metoder for Sikrer sjeldne planter

by Walther

Gjennom århundrene, mange plantearter eksisterte, men som årene gikk, ble utryddet. Når plantene dør ut, kan de kaste av hele økosystemet. Det er derfor mange amerikanske stater og land i hele verden har iverksatt programmer for å spare sjeldne planter. Sjeldne planter er plantegrupper som en gang var utbredt i en viss tilstand, region, eller geografisk område, men blir mindre rikelig. Metoder for å bevare sjeldne planter inkluderer fremhever deres betydning og implementere forplantning og reintrodusering tiltak.

Om sjeldne planter


Sjeldne planter er så forskjellige som de områdene der de vokser. De kan være villblomster, prairie planter, tropiske eller karplanter. Det kan være en plantearter som vokser på en fjellside, i våtmarker, eller i kystnære områder.

En plante anses sjeldne når forskning viser sine tall er stadig synkende. De fleste sjeldne planter er innfødt til et bestemt område, som betyr at de har vært økende i en del av et land lenge før mennesket bebodde regionen. Plantene blir sjelden når de dør ut fra naturlige endringer i geografi og klima, forurensning, over oppsamling av anlegget, invasjon av andre plantearter, befolkning og over-utvikling.

Viktigheten av å bevare sjeldne planter


Sjeldne planter er avgjørende for å opprettholde våre økosystemer. Foruten å være en matkilde for dyr og dyreliv, planter hindre jorderosjon og kontrollere ekstreme klimaendringer. Planter også holde landet sunt ved å spille en rolle i karbonlagring og bistå med grunnvann lade og vannets kretsløp. Hvis sjeldne planter ikke er bevart, kan deres forsvinning har en betydelig innvirkning på et område fysiske miljø.

Måter brukt for Sikrer sjeldne planter


Når forskning finner at et anlegg blir sjelden, ulike metoder for å bevare sjeldne plantene begynner å hindre utryddelse av plantearter. Med på stedet plante bevaring, er tiltak satt på plass for å bevare den opprinnelige habitat. De kan inneholde begrense tilgang til området eller forhindring av ny utvikling.

I forbindelse med bevaring på stedet er off-site bevaring innsats, for eksempel frø bank hvor frøene er hentet fra sjeldne plantearter og bevart i frøbanker eller forskningsbasert botaniske hager.

En annen viktig metode for å bevare sjeldne planter er gjeninnføring. Denne prosessen innebærer å samle frø, vev kultur, eller annet formeringsmateriale fra anlegget og vokser arten i et drivhus for det formål å gjeninnføre den tilbake i hjemområdet på et senere tidspunkt.

I likhet med reintroduksjon er assistert migrasjon. I denne bevaring innsats, er samlet frø flyttet til et annet geografisk område som tilsvarer den økende klima er nødvendig for at anlegget skal trives.