Hovudside

Pine Tree Diameter Vs. Alder

by Walther

Pine Tree Diameter Vs.  Alder

Som en furu vokser, stammen og grenene få tykkere. Hvert år legger et lag av tre. Telle disse nye lag eller ringer bestemmer alder av treet ganske nøyaktig, men å kutte ned et tre bare for å bestemme sin alder er ikke veldig praktisk eller miljøbevisste. Andre metoder slik som å beregne diameteren av treet eller telle kranser av et furutre er nyttige verktøy for å estimere alder.

Beregning Diameter


Den omtrentlige alderen av furu kan bestemmes ved først å beregne treets diameter og multiplisere diameteren av vekstfaktor. Mål omkretsen av trestammen på ca 54 inches over bakken eller brysthøyde. Ved hjelp av formelen diameter er lik omkretsen dividert pi, beregne diameteren av treet. En furu med et bryst-høy omkrets 70 inches har en diameter på omtrent 22,29 inches.

Growth Factor


The International Society of Skogbruk, organisasjonen som har ansvar for å lage denne formelen, tildelt en vekstfaktor nummer til ulike arter av trær i henhold til deres gjennomsnittlig vekst. Den hvite furutreet har en vekstfaktor på 5. Multipliser diameteren av treet ved vekstfaktor for å bestemme treets alder. En hvit furu med en kiste-høy omkrets av 70 inches er ca 110 år gammel.

Nøyaktighet


Fordi treet vekst varierer hvert år avhengig av klimatiske forhold, er svaret bare et estimat. Dessuten er denne formelen mer nøyaktig med skog vokst trær enn med trær som dyrkes i bybildet fordi vekstfaktoren er basert på veksten av trær i naturen. Vanning og anvendelser av gjødsel av huseiere og park vedlikeholdsarbeidere hindre opprettholdt trær fra å oppleve sann vekst basert strengt på naturlig tilstand.

Spinnehjul


Alderen på en furu kan også bestemmes ved å telle spinnehjul. Som en furu vokser hvert år, nye grener danner en sirkel, eller spinnehjul, rundt stammen. Antallet spinnehjul er en tilnærming til en alder av treet. Men å være i stand til å se og telle spinnehjul på svært gamle trær kan være vanskelig og upraktisk.