Hovudside

Hvordan Beregn Rain Collection

by Walther

Hvordan Beregn Rain Collection

Samlet regnvann kan brukes til å vanne plener, hager og andre ikke-drikk formål. Høsting vann er populært på steder som har begrenset vannressurser, men alle kan samle regnvann uavhengig av sine ressurser. Oppsamlet vann er også bra for miljøet fordi det reduserer avrenning som kan forurense bekker og innsjøer. Beregning regnvann samling kan være ganske utfordrende, men det er vel verdt det hvis du ønsker å bruke regnvann for høsting eller andre formål.

Bruksanvisning


•  Bruk et målebånd for å finne arealet av samlingen området (C). For de fleste er det samling området ofte et tak.

•  Forskning de historiske værdata i ditt område for å finne den gjennomsnittlige inches av nedbør per år.

•  Multipliser samling områdets (C) arealet på gjennomsnittlig inches av nedbør (R). Du vil da komme opp med en total (T).

•  Del total (T) ved nummer 12. Dette vil gi deg de kubikkfot nedbør per år (F).

•  Multipliser kubikkfot nedbør (F) ved 7.43. Dette vil konvertere kubikkfot til gallons.

•  Beregn resultatene dine for å sikre deg å komme opp med det samme anslaget.

Tips og advarsler


  • For eksempel: En 500 kvadratmeter tak (samling område) multiplisert med 36 (estimert nedbør per år) delt på 12 vil produsere 1.500 kubikkfot regn. 1500 (kubikkfot) multiplisert med 7,43 tilsvarer 11 145 liter vann per år.