Hovudside

Er Ivy Planter Giftig for babyer?

by Walther

Er Ivy Planter Giftig for babyer?

Eføy plante er en plante av slekten Hedera og er oftest brukt som en plantedekket. Eføy dekker trær, bygninger og gjerdestolper, og vil også tjene som en ground. Ivy er vanlig i mange meter og hager, men utgjør en alvorlig helserisiko for dem som svelges det.

Potensiell


Vanlige eføy planter, som for eksempel den engelske eføy og Boston eføy, er giftig ved svelging av mennesker, sier University of Nebraska Cooperative Extension. Plant inntak er den tredje største årsaken til forgiftning i USA i babyer og barn, rett etter medisin og husholdningskjemikalier. Begrens tilgang til giftige planter hvis det er babyer eller barn i husholdningen.

Effekter


Ivy planter kan føre til en rekke symptomer. Babyer som får i eføy planter kan oppleve milde symptomer som kvalme, utslett og magesmerter. Imidlertid kan inntak av eføy forårsake alvorlige effekter, for eksempel hevelse i munn eller tunge, pustevansker og alvorlige komplikasjoner som involverer hjerte, lever eller nyrer.

Betraktninger


Symptomer på eføy inntak varierer fra mild til alvorlig. Babyer som får i dette anlegget bør vurderes av en medisinsk faglig umiddelbart, selv om ingen symptomer er til stede. Ta en prøve av anlegget inntatt, slik at legen kan bestemme nivået på toksisitet stede.