Hovudside

Hvordan virker en Unvented Water Heating System Work?

by Walther

En unvented oppvarming av vann systemet fungerer utelukkende fra vannledninger, som er den underjordiske rør system, presser vann inn i en bygning fra en stor vannkilde. Prinsippene for varme er identiske med ventilerte systemer. Full tillit til innlagt vann er den primære forskjellen.

Funksjon


De uventilerte varmtvannsbereder holder 25 til 50 liter for normal innenlandske tilbudet. Kaldt vann fra kranen blir sendt til bunnen av sylinderen, og deretter oppvarmet. Når en kran er slått på, tvinger nett press vannet ut. Sylinderen kan varmes direkte med en varmekolbe, eller indirekte ved de fleste varmesystemer som ikke brenner fast brensel.

Fordeler


Dette systemet er ideell for multi-story egenskaper der en kald vanntank ikke kunne levere den nødvendige leder av vann for å tjene de øverste etasjene. Fordi det ikke er kaldtvannslagring, kan forurensning av bygningen vannforsyning ikke forekomme.

Ulemper


Behovet for et utløpsrør for å håndtere overflyt krever mer vedlikehold enn ventilerte systemer. Det er ingen vann lagring backup i tilfelle vannforsyningen svikter, og dårlig vanntrykk resulterer i dårlig ytelse.