Hovudside

Hva er en dam Buffer?

by Walther

Hva er en dam Buffer?

En dam buffer, også kjent som en dam buffersone, er en type naturlig landskaps gjort rundt private og offentlige dammer. Dam buffere er viktig for helsen til en dam og de omkringliggende områdene, bedre vannkvaliteten, som gir habitat til dyreliv og holde fjæra sunt.

Vegetasjon


En dam buffer er en ring av vill vegetasjon som omgir noen tjern. Denne vegetasjonen kan bestå av gress, cattails eller andre vannplanter, og er aldri klippes. Dammen buffer omgir dammen seg selv, men også dekker eventuelle skråninger eller jord rundt det.

Buffer Construction


Dam buffer vegetasjon kan variere mye, men generelt følger et mønster av flere ringer. For eksempel består vanligvis ringen av fjæra nærmest vannkanten av våtmarksplanter som er tolerant for flom i tilfelle vannstanden i dammen stiger. Utenfor denne ringen skal være planter som er tolerante overfor våtere forhold og en og annen flom. Den siste ringen bør inneholde større trær som vil være tolerant til sjeldne men større flommer.

Vannkvalitet


Dammen buffer vil heie nærheten jord på plass, hindrer erosjon. Det vil også hindre kjemikalier som plantevernmidler og kunstgjødsel fra å komme ut i vannet fra nærliggende hager og plener. Ved å hindre gjødsel fra å komme ned i vannet, kan dammen buffer også forhindre plutselige algeoppblomstring som kan drepe vann plante- og dyreliv.

Dyreliv


Dyreliv som bor i og rundt en dam med en godt etablert buffersone vil ha massevis av habitat å leve i, og disse dyrene inkluderer fugler, store insekter og amfibier. De fleste av disse dyrene spiser skadelige insekter som mygg, og vil holde den lokale mygg befolkningen ned.