Hovudside

Electric Chainsaw Problemer

by Walther

Electric Chainsaw Problemer

Elektriske motorsager har en fordel over gassdrevne i at de ikke krever drivstoff. De er ikke uten sine problemer, skjønt. Hvis du opplever problemer med elektrisk motorsag, bruker du brukerhåndboken for å feilsøke noen av de vanligste problemene.

Motorsag vil ikke starte


Dette problemet kan indikere et problem med motorsag strømbryter. Hvis bryteren er dårlig, så det må byttes ut.

Motorsag Stopper mens kutte


Se å se om bremsen er på. Hvis det er, slipp bremsen og motorsag bør kjøre skikkelig. Hvis bremsen er deaktivert, kan dette tyde på et problem med clutchen som må repareres.

Kutte vinkel galt


Sjekk skjærene på kjetting for å se om de er kjedelig eller ødelagt. I så fall skjerpe kjedens kuttere. Hvis knivene er i god form, sjekk sverdet. Hvis den er bøyd eller ødelagt, må den skiftes.