Hovudside

Hvordan Anchor å Murverk

by Walther

Stille et anker i murverk er litt annerledes enn forankring i andre materialer som gips. Murverk er ikke smidig som andre materialer og krever spesielle ankere å feste inventar til materialet. Kilen anker er veldig populært for feste til murverk. Anker fakler ut nederst når du strammer skruen på toppen, forårsaker ankeret å bli holdt av friksjon. Du kan installere ankrene i mur med noen grunnleggende butikk verktøy.

Bruksanvisning


•  Bestem hvor du vil at murverk ankersett og bore et hull 1/2 tommers dypere enn lengden på ankeret med en mur bit og hammer drill. Bruk en mur bit som er den samme diameter som anker.

•  Fjern eventuelle rester fra hullet ved å sprøyte den med en boks med trykkluft for å presse ut noe murverk støv som sitter i bunnen av hullet. Fest vaskemaskin til kile anker og træ mutter over vaskemaskin på ankeret.

•  Skyv klippet enden av ankeret gjennom hullet i ligaen du monterer til mur og inn i hullet du boret i murverk. Kjør ankeret inn i hullet med en hammer før skive og mutter sitter på toppen av ligaen.

•  Stram mutteren på toppen av ankeret med en fastnøkkel til mutteren er sikker mot ligaen og ankeret er stramt i hullet. Ikke stram til mutteren.

•  Gjenta trinn 1 til 4 for eventuelle ekstra ankere å bli satt i mur.

Tips og advarsler


  • For å hindre skade på øynene, alltid bruke vernebriller når du bruker en hammer drill i mur.