Hovudside

Hvordan Reset Koder på en stjerne XL 4600 Alarm System

by Walther

Hvordan Reset Koder på en stjerne XL 4600 Alarm System

Star XL 4600 er et alarmsystem som kan lagre opp til 6, 4-sifrede brukerkoder i minnet, i tillegg til sin "Master" kode. Dette er nyttig hvis du vil tillate familiemedlemmer eller ansatte for å aktivere eller deaktivere alarmen system. Når det er satt, kan brukerkoder endres via Star XL 4600 menysystem. Det kan være lurt å endre en brukerkode hvis du mistenker at det har blitt kjent med folk utenfor gruppen til hvem du opprinnelig ga det.

Bruksanvisning


•  Trykk på "Code" -knappen på kontrollpanelet.

•  Skriv inn din herre alarmkoden med talltastene. Standardnummeret er "1-2-3-4."

•  Trykk antall brukerkoden du ønsker å tilbakestille. For eksempel "2."

•  Skriv inn en ny, 4-sifret kode ved hjelp av talltastene.

•  Kontrollpanelet avgir en jevn tone når programmering er vellykket.