Hovudside

Hvordan Reset Alarm kode

by Walther

Hvordan Reset Alarm kode

Hjem alarmsystemer krever en sikkerhetskode for å slå alarmen av og på. De fleste hjem alarmer tillate forskjellige koder for hver bruker i hjemmet. Master-passordet skal kun være kjent for eieren av hjemmet. Det er en god idé å tilbakestille alarmen passord en gang i året. Det finnes ikke én riktig måte å tilbakestille passordet på grunn av de mange forskjellige hjem alarmsystemer tilgjengelig. Den generelle fremgangsmåten for å tilbakestille kode er lik i de fleste tilfeller, men du bør se i bruksanvisningen for systemet ditt for nærmere detaljer til ditt hjem alarmsystem.

Bruksanvisning


•  Velg et nytt passord for å nullstille master passord. De fleste alarmsystemer bruke et firesifret kode etterfulgt av et brukernummer. Bruker tallene er vanligvis 01 for installasjonsprogrammet, 02 for den primære eller hovedbrukeren og mellom 03 og 08 for alternative brukere.

•  Tast inn gjeldende passordet i tastaturet av hjemmet alarmsystem. Trykk på "kode" -tasten.

•  Trykk brukernummeret "02" i tastaturet og skriv inn ny firesifret kode to ganger.

•  Tillat tre sekunder for å svette og følg instruksjonene som gis på skjermen. Passordet er nå nullstilt.

Tips og advarsler


  • Se alltid i brukermanualen for systemet ditt når du gjør endringer i ditt hjem alarmsystem. Ring din leverandør for å få en brukerhåndboken hvis du ikke har en tilgjengelig.