Hovudside

Hvordan Reset Simon XT Alarm

by Walther

En Simon XT alarm er et sikkerhetssystem som fungerer som en innbruddsalarm system og kan tilby brannvarslingsanlegg og beredskap varsling, eller en kombinasjon av de tre. Komponentene inneholde et kontrollpanel og enheter som dør- og vindussensorer og røykvarslere, samt enheter som reagerer på kommandoer fra panelet. Dette kan inkludere lampe og apparatet moduler for å slå dem av og på ved programmerte tider. Hvis innstillingene du har programmert inn i Simon XT ikke lenger passer ditt formål, eller hvis alarmen har et problem, kan du tilbakestille det.

Bruksanvisning


•  Åpne Simon XT alarmens luken.

•  Koble fra transformatoren og koble fra batteriet.

•  Trykk på "Dør + Windows", "Motions", "Disarm" og "status" knappene samtidig på forsiden av panelet og også trykke på "sabotasje" bryteren på innsiden av panelet og hold dem.

•  Koble til batteriet mens du fortsetter å holde de fire knappene og slå.

•  Slipp knappene.

•  Koble til transformatoren og Simon XT alarmen er tilbakestilt.