Hovudside

Hvordan tømme en Pledge Fabric Sweeper

by Walther

Hvordan tømme en Pledge Fabric Sweeper

The Pledge Fabric Sweeper er et rengjøringsmiddel laget av SC Johnson. Bare skyv den ved hjelp av korte strøk, omtrent 8 til 12 inches i hver retning, på målområdet. Valsene på bunnen av det lukkede plastbeholder rotere for å felle og løfte dyrehår. På tidspunktet for offentliggjøring, den gjennomsnittlige kostnaden for en Pledge Fabric Sweeper var mindre enn $ 5. Men for å hjelpe miljøet og spare penger, kan du tømme og gjenbruke enheten.

Bruksanvisning


•  Plasser flat skrutrekker mellom den klare og blå plast i bunnen av Pledge Fabric Sweeper. Skyv skrutrekkeren mot den ene av de tre plast sveiser (blå kontaktpunkter mellom klar og blå plast), inntil det plastsveise snaps. Gjenta dette trinnet til alle tre poengene er frittliggende.

•  Tøm Pledge Fabric Sweeper i papirkurven.

•  Kutt stoff krok-og-løkke lås på langs i to 1/8-tommers parene. Påfør sløyfe side til de blå plastskinner Pledge Fabric Sweeper. Sette kroken side på de gjennomsiktige plastskinner sweeper.

•  Plasser den blå og klar plast sammen.

Tips og advarsler


  • Hvis en flat skrutrekker er ikke tilgjengelig, bruk hendene til å trekke ut rullene i stedet for å løsne bunnen av feiemaskin.
  • Ikke bruk for mye press når du kobler fra bunnen av feiemaskin; du kan bryte plasten.