Hovudside

Hvordan endre en Delta Single-knott Washer

by Walther

Når Delta single-håndtak tappekran utvikler en lekkasje, er det sannsynligvis på grunn av slitte eller ødelagte skiver. Bytte de to gummi skiver inne i bunnen av kranen håndtaket tar en halv time eller mindre.

Bruksanvisning


•  Steng vannventiler under vasken for å stenge av vannet til kranen. Dette forhindrer overløp når du fjerner kranen håndtaket.

•  Pop lokket ut av toppen av kranen håndtaket med en flat skrutrekker og skru av kranen innstilte skrus rett under lokket med enten en skrutrekker eller unbrakonøkkel, avhengig av hvilken type skrue hodet ditt Delta tappekran har. De fleste Delta armaturer bruker en Allen skrue.

•  Trekk i håndtaket for å ta den av foten av kranen. Grip toppen av justeringsringen under håndtaket med en tang og slå den litt mot venstre. Skru den runde mutteren under denne justeringsringen og ta ut spaken og stammen inne i kranen.

•  Trekk ut de to skivene i bunnen av kranen med en skrutrekker tips. Installere to nye skiver og erstatte spaken og stilk.

•  Sett den runde mutteren tilbake på kranen og skru den, og deretter plassere håndtaket på stammen og stram festeskruen. Sett på lokket og slå vannet på igjen.