Hovudside

Gjør Tropical Plants Liker du sur jord?

by Walther

Gjør Tropical Plants Liker du sur jord?

Hver plante har sitt eget sett av optimale vekstforhold utfelt av miljøet der det utviklet seg. Av disse vekstforhold, er riktig jord pH avgjørende. For tropiske planter, er sur jord ideelt.

Tropiske planter


Tropiske planter står for mange potteplanter på grunn av deres tilpasningsevne til innemiljø. De trives i næringsfattige, sure jordsmonn som dominerer tropiske regnskog etasjer.

Tropisk klima


Den tunge, sesongens regner av tropene føre kontinuerlig utvasking av jord. Utlekking er utvasking av mineraler fra jorda på grunn av betydelige nedbørsmengder. Ikke ta syre-regn i betraktning, er regnet litt surt, med en pH på ca 5,6, ifølge University of New Hampshire.

Potting Soil


Det er mange kommersielt tilgjengelige potting jordsmonn som er forhåndsblandet og egnet for en lang rekke planter. Forberede din egen potting mix med torvmose, vermikulitt eller perlitt gir en miks for følsomme planter. Det er best å forske på jord pH kravene dine spesifikke tropiske planter før potting.