Hovudside

Hvordan Bleed en baseboard Heating System

by Walther

Hvordan Bleed en baseboard Heating System

Mange boliger har et varmt vann baseboard varmesystem. For å holde systemet kjører effektivt må du lufte systemet en gang i året. Dette vil fjerne eventuell luft som har arbeidet seg inn i systemet. Dette er en jobb best gjøres tidlig i fyringssesongen før det har blitt for kaldt. Det kan også gjøres av sesongen, men det vil kreve at du skru varmen på i en time så være forberedt på noen varme.

Bruksanvisning


•  sirkulere vann gjennom hele systemet ved å slå på varmen i en time eller så. Deretter skru varmen helt av.

•  Gå inn i kjelleren til hovedsystemet tank. Finn lufteventilen som vanligvis er nær bunnen. Det bør ligne som en vanlig slange uttak med threading på kanten.

•  Legg inn en gammel fille over luftehullet for å fange noen vann som lekker når blødningen begynner. Som en ekstra forholdsregel sette en bøtte under ventilen for å fange noen som lekker.

•  Vri lufteventilen mot klokken sakte. Den hvesende lyd vil bety at luften begynner å blø ut av systemet. Luft, så vel som en hvilken som helst lekkvann vil være svært varmt.

•  Drei ventilen av når vannet begynner å komme ut av luftehullet betyr all luft er fjernet.