Hovudside

Hvordan å forplante en Scotch Moss

by Walther

Scotch mose, også kjent som Sagina eller irsk mose, er en lavtvoksende flerårig ofte brukt som bunndekke. Det er også brukt til å fylle i sprekker mellom landskaps steiner eller gangvei pavers. Anlegget har grønn-gul løvverk og produserer små hvite blomster i sommer. Den når bare 3 til 4 høye; når kombinert med små blader, har det en moselignende utseende. Scotch mose forplanter seg lett gjennom divisjon.

Bruksanvisning


•  Sett en spade i jorden, 1 til 2 inches fra bunnen av anlegget. Forsiktig grave under Scotch mose før du har løsnet rotsystemet fra jorda.

•  Løft anlegget ut av jordsmonnet, inkludert rotsystemet. Bryt anlegget i to, forsiktig teasing røttene fra hverandre. Erstatt 1/2 av anlegget i det opprinnelige hullet. Fyll hullet med jord og fast den med hendene.

•  Plant andre halvdel av anlegget på ønsket sted. Området bør ha godt drenerende jord og full til delvis solen. Du kan dele plantene for forplantning i høst eller tidlig på våren.