Hovudside

Hvordan endre kombinasjonen på en Brinks Sikker

by Walther

Brinks safe, som er laget av Sisco Produkter og er noen ganger merket under "Honeywell" navn, er utviklet for personlig bruk. Skapene er elektronisk og krever bruk av en kode for å åpne. Når den gjeldende kombinasjonen på den sikre er ikke lenger ønsket, velge en ny kombinasjon og endre kombinasjonen er en nødvendighet.

Bruksanvisning


•  Åpne trygt å bruke den gjeldende kombinasjonen. Den gjeldende kombinasjonen er enten standard tallene gitt med sikker eller den tidligere innlagt kombinasjon.

•  Trykk på minneknappen. Minneknappen er ved siden av trygg lås og er rød. Hold knappen inne til piper tastaturet.

•  Skriv inn det nye foretrukne kombinasjon i tall mellom 3 og 8 bare, og trykk deretter på "B." Lytt etter to pip og se etter LED-lys til å lyse.

•  Hold døren åpen og trykk ned håndtaket låsen. Vente tre sekunder for trygt å låse.

•  Skriv inn den nye kombinasjonen i safen. Trykk på bokstaven "A" på slutten av kombinasjonen. Vri låsehåndtaket og teste om det løsner med den nye kombinasjonen. Hvis den ikke gjør det, gjentar du trinn 2 til 5.