Hovudside

Fordelene av Negl

by Walther

Fordelene av Negl

Pode er en praksis som er populært blant kommersielle bønder både fra et overskudd ståsted og fra et praktisk ståsted. Pode kan også brukes av gartnere for å skape unike planter.

Sykdom Resistance


Noen trær ende opp med å utvikle mer motstand mot sykdommer og uønskede forhold enn andre trær. Denne sykdomsresistens og hardførhet overføres fra rotstokken (planten som blir podet på) til smart (planten som blir forplantet).

Blomst / Frukt


Trær som har blitt podet rekkevidde løpetid tidligere enn trær som ikke ble podet, som fører til blomstrende blomster og frukt mye tidligere.

Kostnad


Pode er mer arbeidskrevende, økende lønnskostnader. Men pode er billigere samlet fordi kostnadene av utstyr er lavere enn med voksende en plante fra et frø.

Kvalitet


Mye av kvaliteten som finnes i frukt, er blader og blomst beholdt, mens disse kvalitetene er ofte tapt i planter som er dyrket fra frø.

Endre Shape


Pode kan brukes til å lage planter større eller mindre enn hva de var ment å være genetisk.