Hovudside

DIY Kayak Hoist

by Walther

DIY Kayak Hoist

Lasting og lossing din kajakk fra taket av bilen er uten tvil den verste delen av enhver kajakktur. Oppgaven tar minst to personer og kan forårsake alvorlig skade på din kajakk og bilen din. Hvis du har en garasje eller en carport stor nok for ditt kjøretøy og kajakk, kan du installere en vinsj for å trygt og enkelt fjerne din kajakk fra takstativet med flere trinser og noen montering maskinvare, noe som gjør din kajakk turer tryggere og enklere.

Bruksanvisning


•  Velg et sted for din kajakk heise. Det bør være fire tilgjengelige festepunkter for trinsene direkte over heise plassering. Det bør også være et veggmontering poeng å tie av den hale tau. Utsatte tre sperrene er ideelle for dette.

•  Installer monteringsutstyr på taket. Identifisere steder for montering maskinvare. Legg din kajakk under den tiltenkte heise plassering. Hvis du skulle dele båten jevnt fordelt i fire, vil det første festestedet være direkte over det første skillet linje, de neste to på hver sin side av det andre skillet linje og det tredje over det tredje dividere linje. Bore et 5/16 "hull i rafter på hvert monteringsstedet, setter en øyebolten gjennom hullet og fest øyebolten med en mutter på hver side av rafter.

•  Fest en trinse til hver øyebolten med en hurtig kobling. Fest to trinser til kajakken ved å pakke en webbing sløyfe hele veien rundt kajakken, sikring loopen med en rask link, og feste trinsen til den samme raske link. Trinsene skal hvile på den første og tredje kvartlinje.

•  Tie den ene enden av et av tauene til beltet på forsiden av kajakk med en sikker knute. Kjøre den andre enden av tauet gjennom den første trinse på taket, ned og gjennom den første trinse på kajakken, og deretter opp og gjennom den andre trinse på taket. Gjør det samme for den andre siden av kajakken i motsatt retning. Den ekstra ende av begge tauene skal nå bli hengende ned fra taket inn i midten av båten.

•  Bind den siste stykke webbing rundt de to ned tau med en Prusik knute. For å binde en knute Prusik, passerer den ene enden av beltet rundt de to tauene nedover og gjennom innsiden av den andre enden av de webbing tre ganger, og deretter trekke seg sammen på den opprinnelige enden.

•  Installer en endelig øyebolten i veggen i nærheten av de to ned tau ca tre meter av bakken. Feste enden av Prusik knuten til øyebolten med en hurtig kobling. Test alle festepunkter ved å tilføre kraft er lik eller større enn vekten av kajakk.

•  For å heise din kajakk, hold ned tau i den ene hånden under Prusik knute og legg den andre hånden på knuten. Trekk ned på tauene mens du skyver knuten opp over ned tau; gjenta denne prosessen til du har heist din kajakk til ønsket høyde. Den Prusik knute vil låse ned på tauet så snart kraft brukes for å hindre at din kajakk fra å falle mens du heise det. Fest de løse endene av tau til en alternativ anker som en backup sikkerhetssystem.

Tips og advarsler


  • For å kunne bruke denne heise å løfte en kajakk ut av bilen din, må du være i stand til å kjøre under taljen med kajakken festet på taket av bilen.
  • Vær sikker på at ankerpunktene du bruker kan støtte den fulle vekten av din kajakk; dette systemet er bare så sikker som sin ankerfester.

Relaterte artikler