Hovudside

Hva skjer hvis en bonde har for mye nitrogen i hans Avlinger?

by Walther

Nitrogen er et nødvendig element for plantevekst og helse. Spesielt lar nitrogen planter å omdanne karbohydrater som plantene forbruker til energi. Imidlertid må den jord som plantene vokser inneholder en balansert andel av nitrogen og andre næringsstoffer. Dersom det er for mye nitrogen, kan det skape problemer.

Sykdom


Avlinger som vokser i jord med overdreven nitrogen vil vokse flere og større blader enn det som er vanlig. Imidlertid vil det overflod av bladene være et tegn på svakhet av anlegget. Denne svakhet gjør plantene utsatt for sykdom, som noen ganger er tydelig forringelse av bladene, samt forbruk av insekter. Disse problemene til slutt kan føre til avlingene 'tidlig død.

Smak og Toxicity


I frukt og grønnsaker som bønder vokser, kan for mye nitrogen har en problematisk innvirkning på avlingene 'smak, gir det en mindre enn ideell smak. Grunnen til dette er effektene som nitrogen har på mengden av sukker og vitaminer i en plante. I tillegg viser denne smak farene ved planter med for mye nitrogen. Dreven nitrogen fører til toksisitet i noen planter, noe som gjør disse plantene giftige for små barn og noen dyr.

Slåtten Off


Ifølge Food and Agriculture Organization of the United Nations, kan aggressiv bruk av nitrogen i avlinger kombinert med tilstrekkelig vannforsyning føre til robust vekst avling. Imidlertid, hvis vanntilførsel svikter for å holde tritt med de planter som de får større og behov for mer vann, deretter avlingene kan begynne å falle fra hverandre, slippe bladene og andre deler for å redusere kravene til vann. Denne prosessen, som kalles slåt av, fører til både en liten utbytte av avling og dårlig kvalitet, noe som begrenser både mengden av en avling som en bonde kan selge og prisen bonden kan kreve for det.

Avrenning


Planter som har mer nitrogen enn de trenger, slik som de planter som har fått store mengder av nitrogengjødsel tung, kan føre til nitrat, et produkt av nitrogen i jorden, til å lekke inn i grunnvannet. Dette er en form for forurensning og kan føre til farlige tilstander i grunnvannet, særlig i forbindelse med dens anvendelse ved mennesker. Når en vannforsyning har blitt forurenset av nitrat, kan gjenopprettingsprosedyren være kostbart.