Hovudside

Hvordan du rengjør en Heater Coil i en kjele

by Walther

Varmeslyngene på en kjele er typer varmeveksleren. Spolene er utsatt for kjeler varmekilde, enten gass, olje, kull eller tre, og pass på varmen fra brannen til vannet inne i spoler. Det varme vannet deretter varmer opp resten av ditt hjem. Over tid, blir spolen en oppbygging av sot og aske fra kjelens varmekilde. Dette gjør spolen arbeidet mindre effektivt ved oppvarming hjemme. Rengjøring av varmebatteri en gang i året holder det fungerer bra.

Bruksanvisning


•  Slå av kjelen og slå av gassledningen som går til kjelen, hvis det er gassdrevne. Åpne vedlikeholdsluken.

•  Finn varmebatteri. Det skal være inne i kjelens brennkammer. Spolen vil være et metallrør eller en serie av metallrørene.

•  Vakuum alle støv, sot og aske ut av varmebatteri med børste.

•  Fyll en bøtte halvfull med varmt vann. Fukt kluten og skrubb utsiden av varmebatterier med klut for å fjerne all brent på aske og sot. Skrubbe varmebatteri før det er ren. Skyll kluten så ofte du vil.

•  Lukk kjelens vedlikehold luke og slå kjelen tilbake på. Slå gassen til kjelen tilbake på også.