Hovudside

Hvordan Winterize Utenfor Kraner

by Walther

Skade fra ekspanderende is kan ødelegge dine utenfor rørene, og siden de er utsatt for kulde mer enn resten av avløp, dine bekymringer er velbegrunnet. Det er et par ting du kan gjøre for å stoppe at skade. Det vil bare koste deg noen få dollar for isolasjon og mindre enn en times arbeid.

Bruksanvisning


•  Steng ventilen på utsiden kranen. Du må kanskje din skiftenøkkel, og ventilen er vanligvis funnet i nærheten av kranen eller i kjelleren. Slå den av vil stoppe vannet fra å passere gjennom systemet.

•  Vri utenfor kranen på, slik at alt vannet allerede i rørene for å tømme ut.

•  Når den har tømt og uten å slå av kranen, fjerner messingplugg ved å vri den mot klokken til vannet renner fra ventilen helt. Den messingplugg regulerer vannstrømmen inne i ventilen, og er ofte funnet i nærheten av ventilen. Hvis et lite vann gjenstår, bør det være greit, siden det vil være nok plass til å utvide uten å bryte rørene.

•  Fest pluggen tilbake og slå av utvendig tappekran.

•  Monter støpt pipe isolasjon skum på de utsatte rør. Du kan feste den til rørene med gummistrikk, klut eller tau. Når skummet er montert, har du skikkelig vinterisert din utenfor kraner.