Hovudside

Hvordan fikse varmtvannsbereder Relief Ventiler som lekker

by Walther

Hvordan fikse varmtvannsbereder Relief Ventiler som lekker

Varmtvannsberedere er utstyrt med en avlastningsventil plassert inne i siden av tanken. Etter hvert som temperaturen i tanken stiger, øker trykknivået. Vanligvis blir trykket ikke nå farlige nivåer. Men hvis trykket ikke når et kritisk punkt i tanken kunne briste. For å gardere seg mot denne risikoen, vil sikkerhetsventilen automatisk åpne og slippe ut overflødig trykk hvis trykket når et farlig nivå. Hvis ventillekkasje, er det defekt og må skiftes ut.

Bruksanvisning


•  Slå av kaldt vann ventil plassert over varmeovnen ved å vri knappen eller håndtere i klokkens retning.

•  Slå på noe varmt vann tappekran inne i huset i omtrent ett minutt å senke vannstanden i tanken.

•  Plasser en beholder, slik som en bøtte, under ventilen, og løfte metallarmen på ventilen for å avlaste trykket i tanken.

•  Ta tak i kroppen av ventilen med en skiftenøkkel og skru ventilen før den kobler seg fra tanken.

•  Wrap PTFE tape rundt gjengene på den nye ventilen, og sett og stram ventilen inn i tanken.

•  Åpne kaldtvannsventilen over varmeren.