Hovudside

Hvordan åpne en Rotary Lock Sikker

by Walther

Hvordan åpne en Rotary Lock Sikker

Du kan ha verdifulle elementer som du ønsker å sikre seg mot tyveri, for eksempel familieklenodier, smykker og kontanter, eller viktige dokumenter som forsikring papirene, gjerninger, konfidensielle forretningskontrakter eller pass. Du kan også ha sensitivt materiale som du ønsker å holde uvedkommende fra å vise. Ett alternativ er en trygg med en roterende ring som du låser, holde sin kombinasjon hemmelig. Når du trenger tilgang til innholdet i trygge din, kan du åpne den ved å følge noen enkle trinn.

Bruksanvisning


•  Drei den roterende skiven av dine låst safe fire ganger mot klokken inntil den peker på det første tallet i din kombinasjon. Slå den sakte og stoppe nøyaktig på antall.

•  Vri bryteren med klokken til den tredje gangen du nå andre nummer i kombinasjon.

•  Vri mot klokken inntil den andre gangen du kommer til tredje nummer av din kombinasjon.

•  Vri bryteren med klokken til den første gangen du kommer til fjerde antall din kombinasjon.

•  Trekk åpne døren til safen. Du må kanskje slå håndtaket mot klokken før du kan åpne døren.