Hovudside

Kwikset Door Knob Installasjon

by Walther

Kwikset Door Knob Installasjon

Skifte en dør knott er et prosjekt alle hus kan oppnå med et par grunnleggende verktøy. Grunner til å erstatte døren knott kan variere fra det som blir brutt for å endre den til å matche en viss innredning til det ikke møte sikkerhetsstandarder. Uansett årsak, er det Kwikset dørhåndtak en hurtigskifte dørhåndtak.

Bruksanvisning


•  Løsne og fjern de to skruene på utsiden bolig og fjerne den gamle døren knott.

•  Løsne døde låsen fra siden av døren, eller den delen som holder låsen og er skrudd inn i selve døren. Fjern skruene og trekk den ut.

•  Plasser den nye døde låsen inn i siden av døren i eksisterende hull. Ikke stram skruene ennå.

•  Sett de to nye dør knott seksjoner inn døren; de vil passe sammen på bare én måte. De har også gå gjennom sentrum av den dead-låsen.

•  Plasser skruene inn døren knott seksjoner. Stramme skruene i vekslende måte å gjøre døren knott synke opp jevnt.

•  Skrue i platen på den side av døren for å feste de døde låsen.