Hovudside

Hvordan å spleise Galvanisert Pipes

by Walther

Hvordan å spleise Galvanisert Pipes

Når du installerer vann linjer eller gassledninger laget av galvanisert stål må du spleise mange galvaniserte rør sammen. Skjøting to galvaniserte rør sammen kan være vanskelig, men kan gjøres med de riktige retninger og instruksjoner. Riktig skjøting av galvaniserte rør er det viktig å sikre at ingen vann- eller gasslekkasjer oppstår ved skjøten. Når du skal spleise to galvaniserte stålrør sammen vil du kunne bruke rørene til å kjøre vann eller gass gjennom dem trygt.

Bruksanvisning


•  Plasser en av stykket av galvanisert stål rør du ønsker å spleise inn i røret skrustikke. Stram røret skrustikke så røret er festet til skrustikke.

•  Spre et tynt lag med rør gjengefett på gjengene der du vil spleise røret.

•  Skru på koblingen til den gjengede enden av røret. Hånd stramme koblingen til du ikke lenger kan stramme den med hendene. Fest rørtang til koblingen og fortsette å stramme koblingen til det er stramt.

•  Påfør rør gjengefett til gjengene på det andre stålrør, vil du være spleising med rør i rør skrustikke.

•  Skrue røret til den andre ende av rørkoblingen, med hendene. Ferdig stramme røret ved å feste rørtang til røret og stramme den. Rørene er nå skjøtes sammen. Du kan fortsette spleising flere rør sammen ved å feste flere koblinger til slutten og sikre et annet rør på koblingen.