Hovudside

Hvordan koble en generator til en Gas Furnace

by Walther

Gassovner bruke gass for å gi varme til et hjem, men de er ofte avhengige av strøm for å antenne gassen og kjøre andre systemer i ovnen effektivt. Hvis du mister strømmen i en lengre periode i løpet av vinteren, kan en generator være en livredder fordi det tillater deg å kjøre ovnen midlertidig for å varme opp huset ditt. Tilkobling av generatoren til gassovnen krever forsiktighet for å hindre en husholdning ulykke.

Bruksanvisning


•  Slå av alle brytere i huset. Dette hindrer overspenning når strømmen kommer tilbake som kan skade ovnen og andre apparater.

•  Kontroller at generatoren er en passende størrelse for å drive din ovn. En 4.000 til 6.000 watt generator er vanligvis effektiv for en gass eller propan ovn.

•  Koble ovnen og flytte pluggen over til generatoren. Hvis ledningen er for kort, kan du bruke en oransje skjøteledning kraftig nok til å håndtere strømbelastning å koble generatoren og ovnen.

•  Slå på generatoren og la den starte opp slik at det gir elektrisitet.

•  Slå på ovnen som du normalt ville. Overvåke strøm som er igjen i generatoren som ovnen kjører slik at du kan slå av ovnen før generatoren dør.