Hovudside

Når har du tenkt å plante Pecan Trees?

by Walther

Når har du tenkt å plante Pecan Trees?

Pecan treet (Carya illinoinensis) gjør en akseptabel landskapet skygge tre valg og også produserer spiselige nøtter for mennesker og dyreliv. For best vekst, anlegg 5- til 6-fots frøplante trær i enten februar, mars eller begynnelsen av april, ifølge Oklahoma Cooperative Extension.

Betraktninger


Vurdere å plante trær tidlig på våren, slik at treet har en sjanse til å etablere et godt rotsystem og produsere rikelig ny vår vekst. Planting minst to varianter av pecan trær i landskapet kan bidra til å sikre at tilstrekkelig pollinering er oppnådd, ifølge New Mexico State University.

Regional Planting


I regioner med milde vintre, kan trærne hell plantes i løpet av senhøsten eller tidlig på vinteren, i henhold til North Carolina State University. Holde treet fuktig etter planting og for det første året for å bidra til å sikre tilstrekkelig vekst.

Advarsel


Pecan treets lang taproot og rikelig røtter krever et plantehull med tilstrekkelig bredde til å spre røttene ut når planting. Plante Pecan treet på samme dybde det ble plantet i barnehagen fordi plante treet for dypt eller grunt kan få den til å gå til grunne, ifølge New Mexico State University.