Hovudside

Feilsøking en Lennox varmepumpe

by Walther

Feilsøking en Lennox varmepumpe

En Lennox varmepumpe er en air-condition enhet som opererer ved å sirkulere luften i hele huset mens enten å legge varme til luften eller å ta den vekk. En standard klimaanlegget virker ved å fjerne varmen fra innsiden luft, og frigjøre den utenfor. En varmepumpe har evnen til å reversere denne prosessen, noe som eliminerer behovet for to separate enheter for oppvarming og kjøling. Feilsøking en Lennox varmepumpe er et relativt enkelt prosess.

Bruksanvisning


•  Sørg for at nett og sikringene er på. Også sjekke for å sikre at eventuelle emegency avstengnings brytere ikke har blitt snudd.

•  Bruk termostat for å slå varmepumpen på. Hvis det er varmt ute, kjøre den i kjølemodus; bruke varmemodus hvis det er kaldt ute. Kjører varmepumpen i varmemodus når det er varmt ute kan føre til skade på systemet.

•  Kontroller luft kommer fra luftventilene. Det bør være en jevn strøm av luft, og det bør være en merkbar forskjell i temperatur.

•  Lytt til kompressoren i utedelen. Kompressoren skal kjøre stille. Du bør ikke være i stand til å høre noen sliping, spratt eller angiveri kommer fra kompressoren.

•  Test omstyringsventil i systemet ved hjelp av teststart terminaler plassert på ventilen. Les produsentens instruksjoner for riktig prosedyre å teste omstyringsventil for den aktuelle modellen av Lennox varmepumpe.