Hovudside

Hvordan Reset Safer

by Walther

Hvordan Reset Safer

Et sikkert kan være et viktig element for å ha i hjemmet eller på kontoret hvis du er interessert i å sørge for at private dokumenter eller andre elementer bo i din besittelse. Hvis du har grunn til å tro at noen du ikke helt tillit har fått tilgang til din trygg kode, kan du nullstille koden. Nullstilling en kode er ikke vanskelig å gjøre, men du må ha tilgang til gjeldende kode før du kan tilbakestille trygg.

Bruksanvisning


•  Input den gjeldende koden på den sikre tastatur.

•  Trekk i håndtaket og åpne døren til safen.

•  Trykk på den lille røde knappen på innsiden av døren.

•  Hold knappen inne til en liten gul lys vises på frontpanelet på trygg.

•  Tast inn den nye koden ved hjelp av tastaturet på den sikre og trykker enten "A" eller "B" -tasten. Koden piper to ganger for å bekrefte koden er endret.