Hovudside

Slik reparerer en Glacier Bay tappekran

by Walther

Slik reparerer en Glacier Bay tappekran

Glacier Bay kraner kan begynne å lekke på grunn av deler slitt inne i patronen. Denne patronen er hoved vann regulatoren i enheten, og hvis selene splitte eller crack, ikke bare vil det lekke, men vanntemperaturen og strømningsrater er ofte påvirket. Skifte denne delen er noe alle kan gjøre; det tar bare omtrent en halv time og krever minimalt med verktøy og deler.

Bruksanvisning


•  Slå av vannledningen til kranen.

•  Trekk ut hetten på spaken av kranen håndtaket med fingrene og løsne skruen under den med unbrakonøkkelen. Skyv håndtaket av ved å trekke den tilbake og vekk fra kranen basen.

•  Fjern escutcheon (en plate under håndtaket) skruene med en vanlig stjerneskrutrekker og fjerne denne delen. Hvis det er nødvendig, fjerner trimplaten ved å skru ut de to skruene som holder dette til veggen, og ta den ut.

•  Ta ut patronen holderen (en metallhylse på kassetten) ved å dreie den igjen med en skiftenøkkel eller store tang. Trekk kassetten ut av kranen hodet. Påfør silikonfett til bunnen av den nye kassetten. Sett det ved å skyve den inn i kranen hodet.

•  Sett kassetten holderen og skru den fast. Sett på trim og rosett og re-gjenger og skru til skruene.

•  Installer håndtaket ved å skyve den på stammen av den nye kassetten. Stram opp skruen med umbraconøkkel.